Maria Fransson

Jag som driver ArbetsStyrka heter Maria Fransson och är legitimerad psykolog sedan 13 år. I mitt företag ArbetsStyrka arbetar jag med urval och utveckling av medarbetare och ledare. Jag drivs av att hjälpa organisationer och medarbetare att hitta varandra, växa och utvecklas tillsammans.

Jag har 12 års erfarenhet av arbete som psykolog/konsult inom företagshälsovården. Det arbetet har gett mig bred erfarenhet av arbetspsykologiska bedömningar och utveckling av individer, grupper och organisationer. Jag har arbetat på uppdrag av små och stora företag så väl som offentlig sektor. Uppdragen har bl.a. varit inom ledarskapsutveckling, psykosociala arbetsmiljökartläggningar och utbildningar inom stress, kris- och konflikthantering.

Min utbildning och erfarenhet som psykolog har gjort mig mycket duktig på att bedöma och beskriva andra människor i termer av egenskaper och beteenden. Jag har också vana vid att skapa ett öppet och tryggt samtalsklimat där människor berättar om sig själv på ett rakt och ärligt sätt.

Psykologutbildningen är med fem års universitetsstudier och ett års praktik den mest gedigna utbildningen i kunskapen om människans psykiska fungerande. Psykologens kunskap omfattar hela skalan från den välfungerande människan med speciella talanger till människor med psykiska störningar.
 Som leg psykolog granskas man av Socialstyrelsen. Jag är medlem i Psykologförbundet och följer deras yrkesetiska riktlinjer.

Maria Fransson, ArbetsStyrka