Coachning

Sätt ut en fyr så att livet vet vad var det ska föra dig!

Omvärlden ställer allt högre krav på oss, både privat och i arbetslivet. Det är mer än någonsin upp till oss själva att forma våra egna liv och yrkesliv. Genom coaching får du redskap för att navigera i möjligheternas hav bland de allt snabbare vågorna mot en önskad framtid i livet och yrkeslivet.

Coaching - ArbetsStyrka

Coachning handlar om att frigöra människors inre potential. Inom begreppet coachning finns många olika typer av coachningformer. Vi arbetar med kognitiv/beteendeinriktad coaching. Det är en form av psykologisk coachning eftersom den bygger på psykologiska teorier. För att hjälpa klienten att nå sina mål används teorier och tekniker inom inom fem områden; kognitioner, beteende, fysiologi, emotioner och omgivningen.

Situationer när man kan ha nytta av coaching kan t ex vara när man står inför ett vägval, vill förbättra sin självkänsla eller vill träna upp specifika förmågor. Vid coaching inom ett företag eller organisation bör coachen vara en utomstående, oberoende konsult utan ansvar för företagets eller organisationens verksamhet. Coachen och klienten kartlägger tillsammans klientens nuvarande situation och sätter upp mål och delmål.

Man kan med fördel inleda en serie coachingsamtal med arbetspsykologiska tester. Personlighetstester visar starka sidor och utvecklingsområden. De genererar insikter t ex när det gäller prestation, motivation och beteenden. Genom att hitta just de motivationsfaktorer som är viktiga för din utveckling och arbetsinsats underlättas vägen mot målet. Läs mer om de arbetspsykologiska tester vi använder.

Coaching kan vara verksamt t ex när du arbetar som ledare, HR specialist eller personalchef. Coachning kan användas för att hantera arbetssituationen bättre och för att utvecklas professionellt. Yrken där man arbetar med människor kan vara särskilt utsatta t ex inom skolan eller vården.

Att arbeta som coachande psykolog innebär att man arbetar efter modeller för coachning som är väl förankrade i psykologiska teorier, metoder och inlärnings teorier. Vi är medlemmar i föreningen för Coachande psykologer, Society for Coaching Psychology samt Sveriges Psykologförbund och följer deras etiska regler.

Exempel på uppdrag

Vi har gjort många uppdrag inom coachning åt större och mindre företag och organisationer. Två exempel på kunder var kommunen i en mellanstor stad och ett stort internationellt företag. Ett antal medarbetare och ledare fyllde i arbetspsykologiska tester som HAS, Garudas Kompetensprofilen, MBTI och/eller NEO-PI-R. De testade fick återkoppling på testresultaten och gick därefter i coachning med fokus på ett område som de upplevde angeläget att förändra.