Karriärutveckling

Vad blir ditt nästa steg?

Karriärcoachning kan vara aktuell när du står inför ett vägval eller vill förändra ditt liv och din karriär. Ibland vet man inte vad man vill
 men känner ett behov av förändring och då kan en karriärcoach stötta dig i din utveckling.

Karriärutveckling - ArbetsStyrka

Det finns fördelar med att inleda karriärcoachning med arbetspsykologiska tester för att kartlägga styrkor och utvecklingsområden. Karriärcoachningen börjar med en kartläggning av nuläget. Vi diskuterar därefter dina visioner och långsiktiga mål. Tillsammans bryter vi ner dessa i delmål och gör en handlingsplan.

Assessement och coachning för dina medarbetare hjälper dig som ledare att fånga upp talanger och behov för att erbjuda rätt möjligheter till utveckling. Du använder medarbetarnas förmågor på ett optimalt sätt och minskar risken att talanger lämnar företaget. Det kan vara svårt för dig som ledare att bedöma potentialen hos en person som ännu inte har erfarenhet av en viss roll. Genom tester/assessement får du veta vilka roller och uppgifter som tar vara på medarbetarens styrkor och vilka som bör undvikas. Du får indikationer på om en person kommer att lyckas i en bestämd ledarroll med specifika krav. Du får också information om vem som är utrustad att avancera i organisationen. De beteenden vi förutsäger stämmer väl överens med en framtida verklighet.

Läs mer om de arbetspsykologiska tester vi använder.

Exempel på uppdrag

Vi har gjort ett flertal uppdrag inom karriärutveckling åt ett stort internationellt företag. Ett antal ledare och specialister fyllde i de arbetspsykologiska testerna HAS, Garudas Kompetensprofilen, MBTI och/eller NEO-PI-R. Testerna användes för att belysa deras personlighet, intressen och drivkrafter. Samtliga testade fick återkoppling och coachning för att komma vidare i processen. Även HR och närmaste chef fick återkoppling på testresultaten. Coachningen handlade om de testades framtida yrkesliv.