OBM – metod för ledare

Hur får man medarbetarna mer engagerade?

Om du som ledare vill arbeta systematiskt med att skapa motiverade medarbetare som lägger energi på det som är viktigt i organisationen då kan vi hjälpa dig. Organizational Behavior Management (OBM) är den del av den tillämpade beteendeanalysen som använder vetenskapligt belagda principer för att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap eller för att skapa effektiva, säkra, trygga och trevliga arbetsplatser.

De konsekvenser en människas beteende får, påverkar hur hon kommer att bete sig i framtiden. De beteende som följs av positiva konsekvenser fortsätter medan de som får negativa konsekvenser upphör. Genom att analysera vilka beteenden som krävs för att styra en organisation i önskvärd riktning och vad som motiverar individerna i organisationen att utföra dessa beteenden har man nyckeln till en välfungerande organisation. Vi hjälper er att fokusera på de aktiviteter och beteenden som leder till framgång och som bidrar till organisationens verksamhetsresultat och överlevnad.