OBM – metod för utveckling av organisationen

Hur skapar man en arbetsplats där människor vill jobba?

Vill du ha en effektivare organisation med t ex lägre upplevelse av stress kan OBM vara ett alternativ. OBM handlar om hur man kan arbeta systematiskt med att motivera och få engagerade medarbetare. Organizational Behavior Management (OBM) är den del av den tillämpade beteendeanalysen som använder vetenskapligt belagda principer för att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap eller för att skapa effektiva, säkra, trygga och trevliga arbetsplatser.

Den omgivande miljön påverkar det människor säger och gör d.v.s deras beteenden. De konsekvenser en människas beteende får, påverkar hur hon kommer att bete sig i framtiden. De beteenden som följs av positiva konsekvenser fortsätter medan de beteenden som följs av negativa konsekvenser upphör. Genom att analysera vilka beteenden som krävs för att styra en organisation i önskvärd riktning och vad som motiverar individerna i organisationen att utföra dessa beteenden har man nyckeln till en välfungerande organisation. Vi hjälper er att fokusera på de aktiviteter och beteenden som leder till framgång och som bidrar till organisationens verksamhetsresultat och överlevnad.