Stresshantering

Öka din kapacitet att hantera stress!

Förmågan att hantera stress påverkar både hälsan och prestationen.
 Genom coachande samtal eller utbildning får du verktyg och metoder för att hantera stress och nå balans i livet. Vi arbetar med dem som redan har börjat känna stress så väl som med förebyggande åtgärder.

Stress - ArbetsStyrka

I första skedet av samtalen handlar det om att kartlägga kroppsliga reaktioner, beteenden, tankar, känslor och symptom. Tillsammans identifierar vi vilka faktorer som stressar dig. Eventuellt gör vi ett test för att kartlägga vilka resurser du har för att hantera stress. En handlingsplan med delmål upprättas i början av kontakten och vi följer kontinuerligt upp hur vi närmar oss målen. Du får övningar att utföra mellan samtalen. Det kan t ex handla om övningar i gränssättning, att sluta skjuta upp uppgifter eller att träna på omprioritering. Vi går igenom verktyg för att hantera stress som t ex mindfullness, avslappning och andningstekniker.

Vi erbjuder även utbildningar i stress och stresshantering för arbetsgruppen eller cheferna. Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen om stress och ge användbara strategier för att hantera stress. Innehållet utformas i samråd med kunden men kan innehålla stressens psykiska och fysiska påverkan, stressorer, krav och kontroll, återhämtning, beteendeförändring, uppskjutandebeteende, gränssättning, delegering, omprioritering, tidshantering, avslappning och mindfullness.

Exempel på uppdrag

Vi har genomfört ett antal uppdrag inom individuell stresshantering åt större och mindre företag och organisationer. En av kunderna var kommunen i en mellanstor stad. Vi gjorde ett flertal uppdrag inom individuell stresshantering åt denna kund. Inledningsvis kartlagde vi vilka faktorer som stressade klienterna samt vilka resurser de hade att hantera påfrestningarna. Medarbetare och ledare fyllde i testet CRI (Coping Resources Inventory) som mäter resurser att hantera stress. Vi arbetade därefter med olika tekniker för att stärka klienternas motståndskraft mot stress.

Vi har även gjort ett antal utbildningar inom stress och stresshantering åt större och mindre företag och organisationer. Två exempel på kunder är ett stort företag inom transportsektorn och en mindre kommun. Vi utbildade där cheferna i stress och stresshantering.